Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door LOUZZ interieurarchitectuur met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch LOUZZ interieurarchitectuur aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. LOUZZ interieurarchitectuur is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Bureau Architectenregister

In Nederland is, evenals in de meeste andere EU-lidstaten, de titel architect wettelijk beschermd. Op grond van de Wet op de architectentitel mogen uitsluitend degenen die staan ingeschreven in het Architectenregister de titel architect, stedebouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect voeren.  Bureau Architectenregister (BA) is de officiële instantie die het bij die wet ingestelde Architectenregister beheert. Marloes Werter-Verkaar staat in het BA als volgt geregistreerd: 4.050201.001 – M.C.W.E. Verkaar – Baexem